obrázek

Energetická bilance produkce cukrovky a obilovin

Energetická bilance produkce cukrovky a obilovin

Energetická bilance produkce cukrovky a obilovin *) převzato z Pulkrábek et al.: Konkurenceschopnost produkce a ekonomika plodin využitelných pro výrobu bioetanolu; LCaŘ 123, č.7-8, 2007, s. 216-220 [34] **) Uvažována i odhadnutá energie na výrobu hnojiva a postřiků proti škůdcům, úpravu atp.
Autor: Pavel Hoffman


Zpět