obrázek

Emise CO2ek well-to-wheels analýzy biopaliv a fosilních motorových paliv v podmínkách ČR

Emise CO2ek well-to-wheels analýzy biopaliv a fosilních motorových paliv v podmínkách ČR

Emise CO2ek well-to-wheels analýzy biopaliv a fosilních motorových paliv v podmínkách ČR (g CO2ek .km-1)
Autor: Libor Špička


Zpět