obrázek

Detail přední části zařízení

Detail přední části zařízení

Detail přední části zařízení: 1) Oběhové čerpadlo (Calpeda A 50-125 AE 400V 1,5k. Je řízeno frekvenčním měničem Sinamics G110, 1.5KW, 1f. Při vstupní frekvenci 50Hz tj. při otáčkách motoru 2900 min-1 a výtlaku 1,5 m je průtočný objem 26m3/h.); 2) Akumulační nádrž (o objemu 100 litrů.); 3) Stavitelný svod vody (Stavitelná klapka „Belimo LM230A“, která umožňuje přesměrovat svod vody mimo akumulační nádrž 2); 4) Servopohon (ovládající stavitelnou klapku 3); 5) Trojcestný ventil (ESBE třícest. přepínací VRG 231. Umožňuje vypuštění nádrže. Je řízený servopohonem ESBE SERVOPOHON ARA 645.); 6) Stavitelné nohy (Z důvodu předpokládané nerovnosti povrchu a co možná nejvyšší požadované přesnosti uložení celé konstrukce je nutné jednotlivé nohy přesně nastavit a aretovat. Tyto nohy jsou umístěny na závitových tyčích M16 a aretovány kontramatkami.); 7) Ochranný kryt (zabraňující rozstřiku vody z vyústění čerpadla); 8) Skla (Celý povrch je pokryt skleněnými tabulemi o síle 5 mm, sklo je umístěné na gumových distančních podložkách přičemž drobné nepřesnosti a přechody mezi nimi jsou utěsněny silikonem, který má zvýšenou odolnost proti UV záření); 9) Plechový žlab (Konstrukce, která převádí tok vody z jedné strany na druhou a zároveň umožňuje regulovat intenzitu proudu vody v celé ploše výtoku.); 10) Zářivky (Osvit zářivkami, který simuluje sluneční svit Pro přehlednost jsou na modelu znázorněny pouze 4 kusy. Z důvodu požadavku regulace intenzity osvětlení byla celá síť 16-ti zářivek rozdělena na 4 oddělené okruhy, které lze nezávisle na sobě rozsvěcet/zhasínat a tím nastavovat různé stupně osvitu. Pod zářivkami jsou umístěny odrazové plochy, které usměrňují záření i ze spodní strany.)
Autor: Tomáš Pluhař


Zpět