obrázek

Decentralizovaně-centralizovaná koncepce zplyňování „biokaše“

Decentralizovaně-centralizovaná koncepce zplyňování „biokaše“

Decentralizovaně-centralizovaná koncepce zplyňování „biokaše“ - koloidně smíšeného pyrolýzního oleje a pyrolýzního koksu (hodnoty u slámy, kaše a nafty představují hustotu energie, resp. výhřevnost v GJ/m3)
Autor: Petr Jevič


Zpět