obrázek

Briketovací lis BL 50-250 s vymeniteľnými lisovacími hubicami umoţňujúcimi vyrábať brikety i pelety

Briketovací lis BL 50-250 s vymeniteľnými lisovacími hubicami umoţňujúcimi vyrábať brikety i pelety

Briketovací lis BL 50-250 s vymeniteľnými lisovacími hubicami umoţňujúcimi vyrábať brikety i pelety
Autor: Ľubomír Šooš


Zpět