obrázek

Množství svezeného bioodpadu (t) v r. 2009 (ze všech lokalit v daném svozu)

Množství svezeného bioodpadu (t) v r. 2009 (ze všech lokalit v daném svozu)

Množství svezeného bioodpadu (t) v r. 2009 (ze všech lokalit v daném svozu)
Autor: Jana Matzenauerová


Zpět