obrázek

Mikropícka DSC kalorimetru

Mikropícka DSC kalorimetru

Mikropícka DSC kalorimetru: A – pícka s konvektorem v řezu, 1 – víčko pracovního prostoru pícky, 2 – kelímek se vzorkem, 3 – srovnávací kelímek, 4 – hliníkový výměník homogenizující teplotní pole, 5 – stříbrná podložka sondy, 6 – těsnící o-kroužek konvektoru, 7 – vstup pracovního plynu, 8 – výstup pracovního plynu; B – otevřená pícka s kelímky v kontejneru s nasazeným homogenizérem; C – otevřená pícka s kelímky v kontejneru s odstraněným homogenizérem
Autor: Marek Staf


Zpět