obrázek

Metoda následného testování – Tukey-HSD

Metoda následného testování – Tukey-HSD

Metoda následného testování – Tukey-HSD
Autor: Jiří Souček


Zpět