obrázek

Měření znečisťujících látek na výstupu z kotle při spalování BDB jednotlivých lokalit v mg/m3 a srovnání hodnot s emisními limity(dle NV č. 146/2007 Sb. příloha č.4)

Měření znečisťujících látek na výstupu z kotle při spalování BDB jednotlivých lokalit v mg/m3 a srovnání hodnot s emisními limity(dle NV č. 146/2007 Sb. příloha č.4)

Měření znečisťujících látek na výstupu z kotle při spalování BDB jednotlivých lokalit v mg/m3 a srovnání hodnot s emisními limity(dle NV č. 146/2007 Sb. příloha č.4)
Autor: Jaroslav Váňa


Zpět