obrázek

Kumulovaný výnos biomasy dosažený klonem Max-4 při různé délce obmýtí v pokusném porostu na lokalitě Peklov. Statisticky průkazné rozdíly (a, b) podle ANOVA

Kumulovaný výnos biomasy dosažený klonem Max-4 při různé délce obmýtí v pokusném porostu na lokalitě Peklov. Statisticky průkazné rozdíly (a, b) podle ANOVA

Kumulovaný výnos biomasy dosažený klonem Max-4 při různé délce obmýtí v pokusném porostu na lokalitě Peklov. Statisticky průkazné rozdíly (a, b) podle ANOVA
Autor: Jan Weger


Zpět