obrázek

Kumulativně eliminované emise na hektar za 30 let pro řadu biopaliv ve srovnání s uhlíkem

Kumulativně eliminované emise na hektar za 30 let pro řadu biopaliv ve srovnání s uhlíkem

Kumulativně eliminované emise na hektar za 30 let pro řadu biopaliv ve srovnání s uhlíkem, pohlceným za 30 let změnou zemědělské půdy na les a ztráta uhlíku do atmosféry konverzí lesa na ornou půdu. Chybové úsečky indikují rozsahy hodnot, které byly publikovány v literatuře.
Autor: Josef Zbořil


Zpět