obrázek

Křivky DSC s naznačenou integrovanou plochou u vzorku bukových pilin

Křivky DSC s naznačenou integrovanou plochou u vzorku bukových pilin

Křivky DSC s naznačenou integrovanou plochou u vzorku bukových pilin (pozn. plocha na obr. je pouze orientační, neboť integrace proběhla podle časové osy a na obr. je osa teplotní; nicméně tvar křivky i integrované plochy je totožný)
Autor: Marek Staf


Zpět