obrázek

Křídlatka – potenciál výnosů je u křídlatky vysoký, ale vzhledem k jejím lehkým a klíčivým semenům nelze tuto plodinu příliš doporučit

Křídlatka – potenciál výnosů je u křídlatky vysoký, ale vzhledem k jejím lehkým a klíčivým semenům nelze tuto plodinu příliš doporučit

Křídlatka – potenciál výnosů je u křídlatky vysoký, ale vzhledem k jejím lehkým a klíčivým semenům nelze tuto plodinu příliš doporučit
Autor: Jan Hofbauer


Zpět