obrázek

K produkci bioetanolu se bude využívat i méně kvalitní dřevní hmota a komunální odpad

K produkci bioetanolu se bude využívat i méně kvalitní dřevní hmota a komunální odpad

K produkci bioetanolu se bude využívat i méně kvalitní dřevní hmota a komunální odpad
Autor: Juraj Kizlink


Zpět