obrázek

Ilustrativní schéma certifikace jednotlivých procesů při výrobě biopaliv: výroba biomasy, logistika biomasy, zpracování biomasy na biopalivo, logistika biopaliva, distribuce biopaliva konečnému spotřebiteli

Ilustrativní schéma certifikace jednotlivých procesů při výrobě biopaliv: výroba biomasy, logistika biomasy, zpracování biomasy na biopalivo, logistika biopaliva, distribuce biopaliva konečnému spotřebiteli

Ilustrativní schéma certifikace jednotlivých procesů při výrobě biopaliv: výroba biomasy, logistika biomasy, zpracování biomasy na biopalivo, logistika biopaliva, distribuce biopaliva konečnému spotřebiteli
Autor: Leoš Gál


Zpět