obrázek

Hodnoty vstupní energie pro výrobu bioethanolu z různých biosurovin [2]

Hodnoty vstupní energie pro výrobu bioethanolu z různých biosurovin [2]

Hodnoty vstupní energie pro výrobu bioethanolu z různých biosurovin [2]
Autor: Petr Jevič


Zpět