obrázek

Grafický průběh zkoušky na rozštěp

Grafický průběh zkoušky na rozštěp

Čára, která je rovnoběžná s osou prodloužení, protíná křivku grafického znázornění zkoušky na rozštěp. Udává v jakém prodloužení Δl dojde k porušení celistvosti brikety. Při zkoušce na rozštěp je zkušební těleso stlačováno v jednom směru mezi dvěma rovnoběžnými deskami do stavu, kdy dojde k rozdrcení brikety.
Autor: David Plíštil


Zpět