obrázek

Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo samovolně předsušené skladováním na venkovním vzduchu

Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo samovolně předsušené skladováním na venkovním vzduchu

Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo samovolně předsušené skladováním na venkovním vzduchu
Autor: Jiří Souček


Zpět