obrázek

Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo čerstvé, kolmý průřez větví,celý profil

Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo čerstvé, kolmý průřez větví,celý profil

Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo čerstvé, kolmý průřez větví,celý profil
Autor: Jiří Souček


Zpět