obrázek

Grafické vyjádření vstupní fosilní energie MJ/litr pro výrobu bioethanolu z pšenice a cukrovky [2]

Grafické vyjádření vstupní fosilní energie MJ/litr pro výrobu bioethanolu z pšenice a cukrovky [2]

Grafické vyjádření vstupní fosilní energie MJ/litr pro výrobu bioethanolu z pšenice a cukrovky [2]
Autor: Petr Jevič


Zpět