obrázek

Fermentační box

Fermentační box

První (intenzivní) fáze aerobního rozkladu probíhá ve fermentačních boxech.
Autor: Antonín Slejška


Zpět