obrázek

Dotrieďovanie podrveného bioodpadu pri presune do miešača.

Dotrieďovanie podrveného bioodpadu pri presune do miešača.

Dotrieďovanie podrveného bioodpadu pri presune do miešača.
Autor: Branislav Moňok


Zpět