obrázek

Dotřiďovací linka

Dotřiďovací linka

Na dotřiďovací lince jsou ze zbytkového odpadu odstaňovány nebezpečné odpady a využitelné složky. Dotřiďovací linka je využívána rovněž na dotřiďování odpadů z odděleného sběru.
Autor: Antonín Slejška


Zpět