obrázek

Doprava hranolových balíků traktorovou soupravou s dvěma přívěsy

Doprava hranolových balíků  traktorovou soupravou s dvěma přívěsy

Doprava hranolových balíků traktorovou soupravou s dvěma přívěsy Foto archiv/VÚZT Praha
Autor: Jiří Souček


Zpět