obrázek

Devastující stav zaplevelení porostu RRD v prvím roce

Devastující stav zaplevelení porostu RRD v prvím roce

Devastující stav zaplevelení porostu RRD v prvím roce
Autor: Miroslav Trnka


Zpět