obrázek

Bilance fytomasy pro energetický zdroj spalující šťovík UTEUŠA (roční energie v palivu 1523 GJ, rozloha plantáže 10 ha, výnosy 8 až 12 t/ha, průměr 10 t/ha, výhřevnost 16 MJ/kg)

Bilance fytomasy pro energetický zdroj spalující šťovík UTEUŠA (roční energie v palivu 1523 GJ, rozloha plantáže 10 ha, výnosy 8 až 12 t/ha, průměr 10 t/ha, výhřevnost 16 MJ/kg)

Bilance fytomasy pro energetický zdroj spalující šťovík UTEUŠA (roční energie v palivu 1523 GJ, rozloha plantáže 10 ha, výnosy 8 až 12 t/ha, průměr 10 t/ha, výhřevnost 16 MJ/kg)
Autor: Vladimír Zelený


Zpět