obrázek

Bilance fytomasy pro energetický zdroj spalující rychle rostoucí dřeviny (roční energie v palivu 1662 GJ, rozloha plantáží celkem 10 ha, očekávané výnosy podle VÚKOZ 9,5 až 20 t/ha, průměr 15 t/ha, výhřevnost 12,5 MJ/kg)

Bilance fytomasy pro energetický zdroj spalující rychle rostoucí dřeviny (roční energie v palivu 1662 GJ, rozloha plantáží celkem 10 ha, očekávané výnosy podle VÚKOZ 9,5 až 20 t/ha, průměr 15 t/ha, výhřevnost 12,5 MJ/kg)

Bilance fytomasy pro energetický zdroj spalující rychle rostoucí dřeviny (roční energie v palivu 1662 GJ, rozloha plantáží celkem 10 ha, očekávané výnosy podle VÚKOZ 9,5 až 20 t/ha, průměr 15 t/ha, výhřevnost 12,5 MJ/kg)
Autor: Vladimír Zelený


Zpět