autoři článků

Ing. Zdeněk Kratochvíl

Bioproces, Chmelová 9, Praha 10, 106 00, Česká republika
, tel.:+420 272 651 018, fax:+420 272 651 018

Ověřená technologie levné výroby bioetanolu z biomasy, výrobní náklady pod 0.20 USD/litr bio-etanolu.

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva