autoři článků

Prof. Ing. Josef Zimolka, CSc.

MZLU, Brno, Česká republika

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy