Novinky

Zúčastněte se ekologické daňové reformy

 
 
Příprava Alternativního státního rozpočtu České republiky
Pozvánka na pracovní workshop k návrhům „ozeleňování“ rozpočtů
Zapojení se do Platformy a kampaně environmentální fiskální reformy v ČR


V současné době probíhá debata nad reformou veřejných financí. Ačkoliv se ekologická daňová reforma objevuje jak v Koaliční dohodě, tak v Programovém prohlášení Vlády ČR, v posledních materiálech MF přistupuje k rozsáhlejší ekologické daňové reformě a „ozeleňování“ veřejných financí velice opatrně. Řadě politiků, žurnalistům a veřejnosti jsou stále možnosti tohoto „ozeleňování“ – tedy daňového přesunu a systémové a udržitelné reformy dotační politiky -, neznámé. „Ozelenění“ rozpočtů může nejenom vést k efektivnější ochraně životního prostředí, ale také ke spravedlivějšímu a modernějšímu fiskálnímu systému, podpoře inovací, ekoefektivních postupů, a tím konkurenceschopnější české ekonomice, v neposlední řadě tvorbě pracovních míst.

Máme proto v úmyslu připravit materiál s konkrétními návrhy na změnu státního rozpočtu. Jde nám především o návrhy k:
  • zvýšení některých stávajících nebo zavedení nových daňových, resp. poplatkových titulů,
  • zrušení daňových úlev a výjimek, které vedou k poškozování životního prostředí,
  • odstranění environmentálně nepříznivých dotací a podpůrných mechanismů, a na jejich úkor zavedení takových dotací, které budou podporovat aktivity a technologie příznivé pro životní prostředí.
Rádi bychom k této aktivitě přizvali i další, kteří mají k této problematice co říci, především z oblasti energetiky, dopravy a zemědělství. Zajímají nás proto Vaše konkrétní návrhy a doporučení.

Na začátku března (předběžný termín pátek 7.3.) bychom si Vás dovolili pozvat na pracovní seminář, na kterém bychom společně jednotlivé návrhy k ozelenění státního rozpočtu České republiky diskutovali a případně dále dopracovali. Výstupem by měly být podklady pro chystaný podrobný materiál s doporučeními k úpravám státního rozpočtu pro rok 2003. Jedním z předpokladů zpracovaného ALTERNATIVNÍHO STÁTNÍHO ROZPOČTU bude zachování jeho celkových příjmů a výdajů. Každý návrh na zvýšení stávající veřejné podpory by měl být proto doprovázen poměrným snížením stávajících environmentálně škodlivých dotací, které by měly být odstraněny. Cílem je diskuse nad konkrétními daty, v omezených případech je však přínosné také diskutovat obecněji definované návrhy. Prosíme proto všechny, aby jejich náměty byly skutečně reálné a konstruktivní.

Pokud máte zájem se na těchto aktivitách podílet a/nebo se tohoto semináře zúčastnit, ozvěte se prosím e-mailem na adresu: hana.foltynova@czp.cuni.cz. Další informace získáte také telefonicky na čísle 251 080 403. V případě potřeby Vám nabízí tým environmentálních ekonomů Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze možnost konzultací nebo odborné a technické spolupráce nad zpracováním dat a konkrétního návrhu. V případě významného návrhu je možná finanční spoluúčast Centra na nákup potřebných relevantních statistických dat. Mimopražským zpracovatelům návrhů nabízíme v případě nutnosti spoluúčast na pokrytí cestovních nákladů a ubytování pro účast na semináři. Prosím zašlete nám Váš předběžný zájem do konce ledna, pracovní verzi návrhu do konce února.

Rádi bychom Vás také upozornili na existující Platformu pro environmentálně fiskální reformu v České republice a na možnost stát se jejím členem, pokud s ideou ekologické daňové/fiskální reformy sympatizujete. Platforma je místem výměny a sdílení informací, jejímž prostřednictvím budete informováni o akcích, projektech, můžete vyměňovat nebo diskutovat své názory nebo budete mít přístup do knihovny/databáze článků, knih, studií a legislativních předpisů.

Budeme Vám vděčni, když tuto informace rozšíříte těm, koho by mohla zajímat. Předem Vám děkujeme.

Zdraví a na další spolupráci se těší

Hana Foltýnová
Milan Ščasný


Kontakt:
Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha
U Kříže 8
158 00 Praha 5
Tel.: 251 080 403
Fax: 251 620 441
e-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz
www.czp.cuni.cz/ekoreforma
 
 

Zdroj (autor): Hana Foltýnová
Web: http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 20.1.03
Poslední změna: 20.1.2003
Počet shlédnutí: 855