Novinky

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti tepla za rok 2016

 
 

Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti tepla zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě nástroje vymezeného ve Státní energetické koncepci ČR za rok 2016.

Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti výroby, spotřeby a distribuce tepla (dále také „Zpráva“) je zpracována Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále také „MPO“) na základě nástroje vymezeného ve Státní energetické koncepci ČR, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 362 ze dne 18. května 2015. Konkrétně se jedná o nástroj v oblasti výkonu státní správy, který stanovuje povinnost každoročně zpracovávat a zveřejňovat zprávu o vývoji energetiky, a to v oblasti elektřiny, zemního plynu, ropy a tepelné energie. Tento dokument je plněním uvedeného úkolu v oblasti výroby, spotřeby a distribuce tepla. Dle zadání Státní energetické koncepce ČR bude Zpráva připravována každoročně.

Předkládaná zpráva zaměřená na problematiku tepelné energetiky přibližuje její vývoj, hlavní trendy a jejich změny v uplynulém období (2010 - 2016) a očekávaný výhled. Statistické údaje publikované v této zprávě jsou připraveny v metodice Eurostatu tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita dat s materiály Evropské komise.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/zprava-o-vyvoji-energetiky-v-oblasti-tepla-za-rok-2016--235225/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 9.3.18
Poslední změna: 9.3.2018
Počet shlédnutí: 590