Novinky

Zájem Čechů o hybridní vozy stále stoupá: Podcast Českého rozhlasu

 
 

Skutečné úspory emisí v dopravě do roku 2030 zajistí využití bioplynu. Poslechněte si podcast rozhovoru pro Český rozhlas k tomuto tématu zde. Doplnili jsme pro Vás, co se do pořadu nevešlo.

Během rozhovoru bylo diskutováno i současné téma, a to jak se pandemie COVID19 promítne do segmentu čisté dopravy a paliva CNG. Dočasně došlo ke snížení dopravního výkonu, ten se ale po ustoupení restrikcí velmi rychle vrátí do původního objemu a možná i o trochu posílí individuální doprava. Bude to dáno předpokládanou nedůvěrou k veřejné dopravě, a také využitím razantního poklesu ceny pohonných hmot. Lze očekávat, že nákup nových automobilů bude oslaben. Tím dojde ke zvýšení průměrného stáří vozového parku a pro výkonné řidiče bude jistě zajímavá volba výběru staršího vozu s nízkými náklady před nákupem nového s nízkými emisními standardy. Je tedy nasnadě, že většího nájezdu budou dosahovat i ne úplně nová auta.

Právě pohon CNG a případně i LPG je léty osvědčený a úlohu úsporné a čisté dopravy naplňuje více, než nejrozšířenější naftové vozy s emisní třídou Euro 3. Tlak na finanční úsporu tedy nakonec může zapůsobit, paradoxně i velmi pozitivně, na celkové globální emise. Tato myšlenka nabývá na významu, když zahrneme do úspory i výrobní emise. Nové auto s hybridním pohonem je totiž více než dvakrát náročnější na výrobní emise, než běžný benzínový automobil. Náročnost ještě významně stoupne v případě, že se jedná o plug-in hybrid, a to z důvodu velkokapacitních baterií.

Posoudíme-li celkové emise za celou dobu životnosti různých automobilů včetně jejich výroby i recyklace zjistíme, že při nájezdu 160 tis km k velkým rozdílům nedochází. Posunutí délky života již provozovaných automobilů o několik desítek tisíc km tak může znamenat celkové snížení emisí, a to díky poklesu výroby nových aut, včetně oddálení vynaložených emisí na recyklaci vyspělejších vozů. Samozřejmě tento ekoparadox nefunguje do nekonečna a obnova vozového parku je nutná a žádoucí. Jde totiž často o emise v silně exponovaných dopravních uzlech, kde je nejpodstatnější tyto emise snížit především lokálně. V takových situacích jsou nízkoemisní auta skutečným řešením. 

Současná situace tedy jasně ukazuje všechny výhody paliv postavených na energii z OZE. Jde o nezávislý lokální zdroj s vysokou mírou bezpečnosti. Vykazuje významnou úsporu emisí a v případě CNG pohonu i nižší výrobní emise, oproti elektromobilům anebo hybridnímu pohonu. Využití bioplynu v podobě biometanu v dopravě tak přináší vyšší úsporu emisí při porovnání celého životního cyklu vozu. Biometan jako BioCNG bude tedy významným palivem skutečně čisté dopravy do roku 2030. Nejlepších výsledků úspory potom dosahuje při využití cíleně pěstované biomasy a ještě o něco lepších při využití odpadů


 
 

Zdroj (autor): Český rozhlas
Web: https://portal.rozhlas.cz/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 6.5.20
Poslední změna: 7.5.2020
Počet shlédnutí: 584