Novinky

Workshopy k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě

 
 

Informace o plánovaných 4 workshopech k NAP SG

Zavedení chytrých sítí je pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jednou z priorit v oblasti energetiky. Elektroenergetika prochází zásadními změnami. Chytré sítě mají za úkol tyto změny nejen umožnit, ale i podpořit.

S nástupem nových technologií se bude vývoj a transformace energetiky postupně dotýkat všech spotřebitelů elektřiny i ostatních uživatelů distribučních a přenosových sítí. Na straně zdrojů dochází ke změně energetického mixu směrem k vyššímu zastoupení obnovitelných zdrojů energie. Obecně lze hovořit o nárůstu flexibility, a to na straně výroby i spotřeby elektřiny.  Také přenos a distribuce elektřiny se musí přizpůsobit většímu kolísání toků od zdrojů ke spotřebě a rostoucímu počtu decentrálních zdrojů. Chytré elektroměry, které již nyní umějí v reálném čase poskytovat strukturované informace o spotřebě koncovým zákazníkům třeba pomocí mobilní aplikace, jsou konkrétním příkladem, který už stojí doslova za dveřmi. Na změny ve fungování trhu musí samozřejmě odpovídajícím způsobem reagovat oblasti legislativy, modelu trhu a regulace.

Jedním z nástrojů státní správy pro zajištění efektivního fungování energetiky v nových podmínkách je Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který je souborem opatření pro zajištění implementace a fungování chytrých sítí v ČR. Jednotliví účastníci trhu s elektřinou, kteří jsou zodpovědní za realizaci opatření NAP SG na nich intenzivně pracují. Jde zejména o provozovatele distribučních a přenosových sítí. Implementace NAP SG  bude zásadně ovlivněna také legislativními návrhy Evropské komise, které představila 30. listopadu 2016 v rámci balíčku dokumentů „Čistá energie pro všechny Evropany“.

MPO považuje za důležité, aby před implementací chytrých sítí proběhla diskuse s odbornou veřejností s cílem zapojit externí subjekty do naplňování NAP SG.  Za tímto účelem bude MPO pořádat workshopy zaměřené na jednotlivé oblasti Národního akčního plánu pro chytré sítě. Práce na NAP SG probíhají průběžně, obecným cílem workshopů je sdílení informací mezi řešiteli NAP SG a dalšími účastníky trhu. Nelze očekávat představení komplexního řešení. V době konání workshopů je pravděpodobné, že nebudou známy veškeré aspekty dané problematiky.

V roce 2017 plánuje MPO uspořádat 4 workshopy k NAP SG. Informace o termínech a tématech workshopů budou zveřejňovány na webu MPO, v části Energetika/Strategické a koncepční dokumenty/Národní akční plán pro chytré sítě.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: http://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/narodni-akcni-plan-pro-chytre-site/workshopy-k-narodnimu-akcnimu-planu-pro-chytre-site--226715/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 15.3.17
Poslední změna: 15.3.2017
Počet shlédnutí: 1146