Novinky

Výzva 9/2018 - Příprava energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018

 
 

150 milionů korun na energeticky úsporné projekty. Tolik peněz je pro letošní rok ve státním programu EFEKT 2, který mohou využít podnikatelé, veřejná správa i občané. Na projekt lze získat až 200 tisíc korun, žádosti se podávají do 20. října 2018.

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.

Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT na této adrese.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-9-2018---priprava-energeticky-uspornych-projektu-se-zasadami-dobre-praxe-2018--235874/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 4.4.18
Poslední změna: 4.4.2018
Počet shlédnutí: 388