Novinky

Významná změna programu EFEKT pro rok 2018

 
 

Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na podporu v oblasti úspor energie v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Je zároveň doplňkovým programem pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program a národní program Nová zelená úsporám.

Pro rok 2018 došlo k zásadní změně termínů. Vyhlášení téměř všech samostatných výzev v rámci jednotlivých aktivit bylo provedeno 10. října 2017 s tím, že žádosti o dotace je nutné pro rok 2018 podat nejpozději do 15. prosince 2017! Tato změna je vzhledem ke dřívějším termínům velmi zásadní, proto je třeba jí věnovat ze strany potenciálních žadatelů o dotaci velkou pozornost (elektronický odkaz zde). Termín byl posunut z důvodu hladší administrace a zejména z důvodu realizace projektů, které získají dotaci, kdy jen na realizaci a vyúčtování čas pouze do konce příslušného kalendářního roku, což se posunem termínu podstatně prodlouží ve prospěch žadatele o dotaci.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 16.11.2017


 
 

Zdroj (autor):
Web: http://www.mpo.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 16.11.17
Poslední změna: 16.11.2017
Počet shlédnutí: 520