Novinky

Vyšlo srpnové číslo Věstníku MŽP

 
 

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP ČR.

Obsahem páté částky je:

  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Přírodní památka Tisůvka
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Přírodní památka Brožova skála
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Přírodní památka Rozštípená skála
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: http://www.mzp.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 6.9.18
Poslední změna: 6.9.2018
Počet shlédnutí: 325