Novinky

Vyšel metodický pokyn pro sčítání zdrojů

 
 
V novém Věstníku mj. najdete: Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona
o ochraně ovzduší, a dále Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro osoby autorizované k certifi kaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst.
1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Příloha: Věstník MŽP č. 7/2013


 
 

Zdroj (autor): MŽP ČR

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 6.8.13
Poslední změna: 6.8.2013
Počet shlédnutí: 1388