Novinky

Strategie pro udržitelný rozvoj ČR

 
 

Koncem července 2003 byla ustavena Rada vlády pro udržitelný rozvoj (Rada) - poradní a pracovní organ vlády, jehož předsedou je PhDr. Petr Mareš, CSc., místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. V srpnu 2003 byla Rada vládou pověřena, aby vypracovala návrh Strategie udržitelného rozvoje ČR, který má být vládě předložen do 30. června 2004.

Rada do konce roku 2003 připravila návrh rozšířené osnovy Strategie udržitelného rozvoje ČR, který je nyní předkládán k veřejné e-diskusi, v níž je možné se k osnově Strategie vyjádřit prostřednictvím e-mailu. Navštivte proto prosím stránky http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=5279, kde naleznete další podrobnosti a samozřejmě také rozšířenou osnovu Strategie.

Diskuse bude probíhat minimálně do 21. ledna 2004. Obdržené připomínky budou zapracovány do rozšířené osnovy, jejíž definitivní verze bude hotova do 12. února 2004. Sledujte stranky Rady vlady pro udržitelný rozvoj, kde budou průběžně zveřejňovány informace o Strategii udržitelného rozvoje ČR a o činnosti Rady a jejich výborů a pracovních skupin.


 
 

Zdroj (autor): Marta Nachtmannová
Web: http://www.vlada.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 15.1.04
Poslední změna: 15.1.2004
Počet shlédnutí: 660