Novinky

Současná činnost CZ Biom na podporu odbytu kompostu nejen na zemědělskou půdu

 
Foto: creisi@Pixabay.com
 

  1. Připomínkování Vyhlášky o podrobnostech nakládání s bioodpady.

  2. Připomínkování Návrhu podmínek pro čerpání dotací z OPŽP 2021 - 2027, kde momentálně nepočítají s podporou kompostáren.

  3. Komunikace se SFŽP, který připravuje nemalou podporu z NPO pro odbyt kompostu z odpadových kompostáren. Konkrétně na zapravování kompostu do ZPF. Příjemci by měli být zemědělci i kompostárny. Toto však zatím nemají zdaleka připraveno. Rámec NPO se nyní posuzuje na EK a až po tomto posouzení se bude připravovat detailní nastavení.

  4. Příprava materiálu “Návrh jak SFŽP má jít na podporu odbytu kompostů a digestátů”.

  5. Připomínkování odpadových pravidel Taxonomie se SFŽP, která pravděpodobně dříve nebo později budou muset být aplikována v OPŽP a zcela jistě v NPO.

  6. Návrh protierozních opatření u liniových staveb pomocí kompostu a digestátu ve spolupráci s VÚMOP.

  7. Návrh na úpravu protierozních opatření, MZe SZP 2023 - 2027, PS Podmíněnost 3.


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 21.10.21
Poslední změna: 21.10.2021
Počet shlédnutí: 552