Novinky

Registrace subjektů v systému ISPOP

 
 

Vzhledem k rozšíření ohlašovacích povinností, které se budou ohlašovat v roce 2012 (za rok 2011) prostřednictvím ISPOP, byla v předchozích dnech vybraným subjektům zaslána výzva o registraci v systému ISPOP. Pro novou registraci využijte Registrační formulář a Návod pro registraci.
Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu ke všem agendám, které je subjekt povinný ohlašovat). Pokud je subjekt v ISPOP již registrován, není nutná nová registrace, tzn. stávající přístupové údaje lze použít i pro ohlašování v roce 2012. Registrace subjektu zaslané do ISPOP prostřednictvím datové schránky nebo opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem od některé z certifikačních autorit není nutné autorizovat zasláním formuláře Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP.

Zdroj: ispop.cz.


 
 

Zdroj (autor): CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Web: http://www.ispop.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 14.11.11
Poslední změna: 14.11.2011
Počet shlédnutí: 1487