Novinky

Původ slova "SHIT"

 
 
Některé druhy hnoje byly dříve převáženy na lodích (v suchém stavu). Když byl převážený hnůj špatně uložen a dostala se na něj voda, začal fermentovat a s ohledem na anaerobní podmínky větší části hnoje, se začal vytvářet bioplyn.

Hnůj byl skladován pod palubou v balících. Bioplyn (jehož hlavní složkou je hořlavý a v určitých koncentracích i výbušný metan) se v podpalubí hromadil a hromadil, až do té doby, než tam nakoukl zvědavý námořník se svíčkou...

Několik lodí bylo tímto způsobem zničeno, než byla zjištěna příčina těchto havárií. Poté byly balíky hnoje vždy označovány termínem S.H.I.T, což znamenalo: "Ship High In Transit" a oznamovalo námořníkům, aby takový náklad umístili dostatečně vysoko - z dosahu vody vešplouchnuvší do lodi z okolního oceánu.

 
 

Zdroj (autor): Cécile BERTHOLIER
Web: http://www.efita.net
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 22.1.03
Poslední změna: 21.1.2003
Počet shlédnutí: 1131