Novinky

Předběžný a zatím neoficiální program semináře s italskými experty na kompostování p. Favoinem a p. Centemerem

 
Obr. 1: Malé rozmetadlo kompostu tažené za traktorem
 

 

Omluvte, prosím, změnu v konání semináře "Biologicky rozložitelné odpady", který byl naplánován na 11.2. 2003. Z důvodu zdravotních potíží italského experta pana Favoina se seminář odkládá na pozdější termín, který Vám bude včas upřesněn.

 

Seminář v týdnu od 10. do 14. února se bude zabývat především:

 • stanovením kvality kompostů a substrátů s důrazem na stabilitu/zralost (pomocí respirometrie) pro aplikaci v různých oblastech,
 • výhody aplikace kompostu v různých oblastech (včetně inovativních aspektů, např. pufrační síla, supresivní síla, atd.),
 • struktura trhu v zemích EU,
 • nástroje marketingu: značky kvality, systémy zajištění kvality, ekoznačky, apod.,
 • vlastnosti a možné destinace (místa určení, způsoby vyžití) stabilizovaných materiálů pocházejících z biologické úpravy smíšeného či zbytkového tuhého komunálního odpadu,
 • vhodnost pro omezené aplikace při rekultivacích,
 • regulační aspekty,
 • stanovení stability pro přijatelnost na skládky.

The seminar during the week (February 10.-14.) will be tackling fundamentally:

 • assessment of the quality of composted products, with particular emphasis on stability/maturity (through respirometry) for applications in different sectors,
 • benefits of application of compost in various sectors (including innovative aspects, e.g. buffering power, suppressive power, etc.),
 • structure of the market in various EU Countries,
 • tools for marketing: quality labels, quality assurance systems, ecolabel, etc.,
 • features and possible destinations of stabilised materials coming from biological treatment of "mixed" or "residual" MSW,
 • suitability for restricted applications in land reclamation,
 • regulatory aspects,
 • assessment of stability for acceptability at landfill sites.

Předchozí seminář / Previous seminar:


 
Obr. 2: Překopávka kompostu neseným překopávačem
 
 

Zdroj (autor): Dr. Enzo Favoino

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 22.1.03
Poslední změna: 11.2.2003
Počet shlédnutí: 1831