Novinky

Pokus se sběrem BRKO ve městě Bílina

 
 

Ve městě Bílině bude vyčleněna čtvrť se zástavbou cca 30 domků, kde proběhne informační kampaň ohledně odděleného sběru biologicky rozložitelných domovních odpadů (BRDO) do plastových pytlů. Sběr a svoz budou zabezpečovat TS Bílina, zpracování materiálu řeší kompostárna Ekodendra. Pokus by měl probíhat jednu sezónu a náklady uhradí Krajský úřad. Závěry z tohoto pokusu budou ověřené údaje o množství množství BRDO v Bílině a aproximované množství BRDO na území ČR.

Pokus bude zahájen v říjnu 2003. O výsledcích pokusu budeme průběžně informovat, čímž chceme přispět k snížení nedostatku praxí ověřených informací z oblasti sběru a využívání BRDO.

Novinka byla uveřejněna v rámci projektu Oddělený sběr bioodpadu v Bílině.


 
 

Zdroj (autor): Luboš Hora
Web: http://www.ekodendra.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 16.7.03
Poslední změna: 27.1.2006
Počet shlédnutí: 2447