Novinky

Pojďte vystavovat na PRAGA AGRO s CZ Biomem

 
 

Tak jako loni mohou vystavovatelé, kteří budou vystavovat v expozici fytoenergetiky, získat 10%-ní slevu z výstavní plochy. Ovšem letos by měla být expozice fytoenergetiky podstatně propracovanější.

Hlavním vylepšením letošního ročníku PRAGA AGRO je zaměření na představení ucelených systémů, které by měly být zaměřeny na dvě hlavní cílové skupiny:

 • farmáři,
 • obce - zastupitelé, starostové, apod.

Systémy pro farmáře mohou představovat např.:

 • pěstování, výroba, využívání a distribuce pevných fytopaliv,
 • výroba a využívání bioplynu a organických hnojiv ze zemědělských odpadů,
 • pěstování olejnin a výroba, využívání a distribuce bionafty (methylesteru).

Systémy pro obce mohou zahrnovat např.:

 • vytápění obce biopalivy: centrální výtopny, domovní kotle, rozvody, regulace,...
 • sběr biologických odpadů, výroba a využití bioplynu a organických hnojiv z komunálních a průmyslových bioodpadů.

Představení ucelených systémů by mělo:

 • zpřehlednit expozici pro návštěvníky,
 • být vodítkem pro odběratele a investory,
 • představit vystavované technologie jako součásti ucelených a "životaschopných" systémů,
 • snížit náklady na expozici pro jednotlivé vystavovatele - prostřednictvím sdílení nákladů a díky 10%-ní slevě.

Sleva má však podmínku, že alespoň jeden z vystavujících by měl být členem CZ Biomu.

Dalším vylepšením je provázání expozice fytoenergetiky se dvěma semináři, pro:

Vystavovatelé na těchto seminářích dostanou prostor pro prezentaci celých systémů i jeho jednotlivých komponent - vedle vystoupení odborníků, vědců a veřejně činných osobností zabývajících se danou problematikou.


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: http://www.biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 7.5.03
Poslední změna: 4.10.2003
Počet shlédnutí: 2806