Novinky

Omluva

 
 

Vážení příznivci biomasy,

velice se Vám omlouvám, že moje přednáška na konferenci s názvem Obnovitelné zdroje energie v obcích 2003 se neuskuteční. Konference se koná v rámci Teplárenských dnů, dne 10.4.2003 v Hradci Králové. Zařazení mého vystoupení se k mému překvapení objevilo na programu dodatečně vydané pozvánky. Předem jsem organizátorům konference vysvětlila, že se této akce nezúčastním, také proto, že v té době budu daleko v zahraničí. Nevím, jakým omylem se moje přednáška na program dostala a proto se velice omlouvám všem, kdo by moji přednášku očekávali. Své informace a zkušenosti ráda naší veřejnosti kdykoliv poskytnu. Jistě se k tomu napříště najdou další příležitosti.

Přeji hodně zdaru v rozvoji fytoenergetiky,

Vlasta Petříková


 
 

Zdroj (autor): Vlasta Petříková
Web: http://www.biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 13.3.03
Poslední změna: 23.3.2003
Počet shlédnutí: 905