Novinky

Obsah PRO-ENERGY magazínu 1/2009

 
 

OBSAH ČÍSLA:

 • DEREGULACE TRHU S ELEKTŘINOU PROSPÍVÁ (Rozhovor s Ing. Michalem Skalkou, ředitelem útvaru Trading, ČEZ)
 • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE NA ENERGETICKÉM TRHU (Rozhovor s Nicolou Cotugnem, ředitelem obchodu, Slovenské elektrárne)
 • ROK A PŮL OBCHODOVÁNÍ NA ENERGETICKÉ BURZE PRAHA (Rozhovor s Davidem Kučerou, generálním sekretářem Energetické burzy Praha)
 • VÝVOJ OBCHODOVANIA ELEKTRINY NA PLATFORME SPX (Michal Bella, M.B.A., SPX, s.r.o.)
 • ELEKTRONICKÉ OBCHODOVANIE S ELEKTRINOU (RNDr. Ján Pišta, riaditeľ sekcie Nákup a manažment portfólia, Stredoslovenská energetika, a.s.)
 • IMPLICITNÍ ALOKACE PŘESHRANIČNÍCH KAPACIT (Igor Chemišinec, Pavel Rodryč, Operátor trhu s elektřinou, a.s.)
 • VYHLÍDKY A PŘEKÁŽKY FUNGOVÁNÍ JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ (Reinhard Haas, Hans Auer, Christian Redl, Technická univerzita Vídeň, Jaroslav Knápek, Elektrotechnická fakulta, České vysoké učení technické v Praze)
 • KOMPLEXNÍ OBNOVA BLOKŮ 23 A 24 V TUŠIMICÍCH JDE DO FINÁLE (Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov Skupiny ČEZ)
 • VYROVNÁVACÍ TRH S REGULAČNÍ ENERGIÍ BYL ZNOVU OTEVŘEN (Ing. Richard Kabele, specialista sekce Strategie, Ing. Jiří Strnad, ředitel sekce Zahraniční spolupráce a podpora obchodu, ČEPS)
 • ČESKÉ PLYNÁRENSTVÍ PROŠLO NÁROČNOU ZKOUŠKOU ÚSPĚŠNĚ (Ing. Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
 • PŘEPRAVA ZEMNÍHO PLYNU V DOBĚ LEDNOVÉHO RUSKO - UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU (Ing. Petr Zajíček, MBA, útvar provozu přepravní soustavy, RWE Transgas Net)
 • AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NALEZIŠŤ ZEMNÍHO PLYNU V RUSKÉ FEDERACI (Rozhovor s Václavem Lerchem, viceprezidentem pro strategii společnosti VEMEX)
 • PREDIKCE MALOODBĚRU PLYNU (Ing. Petr Pavlík, CSc., Cygni Software spol. s r. o.)
 • OBCHODOVÁNÍ EMISNÍCH POVOLENEK (Rozhovor s Ing. Tomášem Buzrlou, jednatelem společnosti APT Business Group, s.r.o.)
 • VLIVEM KRIZE MOHOU CENY EMISNÍCH POVOLENEK JEŠTĚ KLESAT (Rozhovor s Janem Pravdou, jednatelem společnosti Pravda Capital, a Janem Fouskem, obchodníkem s emisními povolenkami, odpovědným za Česko a Slovensko)
 • EU ETS - SOUČASNÝ STAV, VÝHLEDY A MOŽNÉ DOPADY EVROPSKÉ LEGISLATIVY PRO OBCHODOVÁNÍ S EMISNÍMI POVOLENKAMI (Bc. Pavel Krabec, student magisterského studia VŠFS)
 • REJSTŘÍK OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ROCE 2008 (Ing. Miroslav Řehoř, senior manažer, Operátor trhu s elektřinou, a.s.)
 • FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR (Petr Novák, analytik, Atlantik finanční trhy)
 • CENY ENERGETICKÝCH KOMODIT - SOUČASNOST A OČEKÁVANÝ VÝVOJ (Ing. Vladimír ŠTĚPÁN, jednatel, ENA s.r.o.)
 • ZABEZPEČENOST DODÁVEK ENERGIE A ÚSPORY ENERGIE JSOU A BUDOU KLÍČOVÉ (Rozhovor s Ing. Václavem Hrabákem, předsedou Energetické sekce Hospodářské komory ČR)
 • GAS BUSINESS BREAKFEST 2008 (Markéta Schauhuberová, manažerka, Česká plynárenská unie)

Přehled jednotlivých čísel časopisu PRO-ENERGY naleznete ZDE.


 
 

Zdroj (autor):
Web: http://www.pro-energy.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 23.3.09
Poslední změna: 23.3.2009
Počet shlédnutí: 753