Novinky

Nový projekt INCIEN Research: Proč se v Česku neučí o změně klimatu?

 
 

INCIEN je od roku 2020 partnerem evropské platformy EIT Climate-KIC, která usiluje o urychlení přechodu na společnost s nulovými emisemi uhlíku odolnou vůči změně klimatu. V letošním roce je jedním ze stovek projektů, kterým se platforma věnuje, i mezinárodní výzkum (v zemích V4) bariér pro nízkou míru vzdělávání o problematice klimatu na základních a středních školách.

Do projektu se INCIEN zapojil proto, aby pomohl získat jednak data o českém prostředí, která budou porovnána s dalšími evropskými zeměmi, ale aby i zmapoval aktivitu jiných, na vzdělávání o klimatu zaměřených iniciativ. Věříme, že znalost současného prostředí pomůže definovat potřeby, na které může Climate-KIC ve svém projektu navázat konkrétními podklady a řešeními pro posílení znalostní základny pro učitele.

V současnosti si navíc uvědomujeme, kolik změn ve výuce přinesl učitelům a lektorům nouzový stav a jaký nápro je na ně kladen. Proto si klademe za osobní cíl pomoci zmapováním terénu i předat všem zapojeným jedincům všechny znalosti o prostředí, které získáme, aby měli přehledné informace o tom, jaké zdroje o výuce o klimatické změně jsou dnes k dispozici.

Edu Program je rozdělen na dvě části:  

  1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: V první části se tážeme učitelů mateřských, základních a středních škol na jejich zkušenosti a názory ohledně environmentálního vzdělávání. Cílem je zjistit současný stav a identifikovat bariéry environmentálního vzdělávání na školách. Pokud jste učitelem a máte zájem vyjádřit anonymně svůj názor a tím formovat budoucí podobu envi vzdělávání, prosíme o vyplnění dotazníku ZDE
  2. FOCUS GROUP: V druhé části organizujeme dvě diskuzní setkání formou FOCUS GROUP, kam pozveme respondenty se zájmem o poskytnutí většího vhledu, ale i další aktéry ve vzdělávání (ředitelé škol, politiky, …), abychom otevřeli diskuzi o současných bariérách environmentální výuky a identifikovali cesty, jak nejlépe zahrnout otázky klimatické změny do výuky. 

Cílem je i potvrdit hypotézy plynoucí z hloubkových rozhovorů s klíčovými aktéry a lidmi z „terénu“. Zájem o účast na setkání prosím potvrďte formou registračního formuláře ZDE.


 
 

Zdroj (autor): INCIEN - Institut cirkulární ekonomiky
Web: http://www.incien.org
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 19.12.20
Poslední změna: 19.12.2020
Počet shlédnutí: 632