Novinky

Některé provozovatele bioplynek bohužel čeká zaknihování akcií

Zákon o podporovaných zdrojích obsahuje požadavek, že akciové společnosti provozující bioplynové stanice nebo solární elektrárny musí mít zaknihované akcie u speciálního rejstříku. České sdružení pro biomasu vedlo aktivní kampaň, aby byla tato povinnost pro zemědělce zrušena. Výjimku se povedlo vyjednat pouze pro provozovatele bioplynových stanic. Podpora na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z bioplynu však výjimku nedostala.

Akciové společnosti pobírající podporu za vyrobenou elektrickou energii z OZE musí dle zákona o podporovaných zdrojích zaknihovat své akcie v centrálním registru akcií jinak od 1. července 2014 pozbývají nárok na výplatu podpory. Cílem tohoto opatření bylo, aby stát věděl, kam jdou desítky miliard vyplácených na podpoře a hlavně za podporu výroby z fotovoltaiky. I přes dobrou původní myšlenku se do této pasti však chytily ti, o které původně vůbec nešlo.

CZ Biom opakovaně informoval o tomto problému a vedl kampaň, jejímž cílem bylo vyřadit ze zákona úplně tu část, která povinnost zaknihování ukládá. Nakonec se podařilo ve spolupráci s Agrární komorou a Zemědělským svazem informovat ministra zemědělství, který přednesl pozměňovací návrh zbavující povinnosti zaknihování zemědělské podniky provozující BPS. Strhla se složitá až nesmyslná diskuze a toto byla jediná přijatelná cesta.

Co s toho plyne? Pro BPS do roku 2012 je podpora na úrovni KVET nízká a její administrace je pro provozovatele velice komplikovaná a podmínky těžko splnitelné. Z těchto důvodů je nasnadě, aby provozovatelé BPS od této podpory odstoupili do doby, než bude legislativa přístupnější. Pro BPS roku 2013 je situace jiná, podpora KVET je výrazně vyšší a proto je nutné pro její pobírání projít procesem zaknihování akcií. To samé se týká i těch zemědělských akciovek, které vedle BPS provozují i jiný zdroj OZE. Pro ty podniky, pro které je zaknihování nemožné, a to třeba z důvodu nehybnosti akcií v zástavě, v dědickém řízení či fyzické ztráty je možností převést výrobny elektřiny do společnosti s ručením omezeným. V takovém případě je třeba výrobnu prodat jako část podniku se všemi právy a povinnostmi. V jiném případě to může být posuzováno jako úmyslné obcházení zákona.

Zaknihovat anebo převést na s.r.o. podnik provozující fotovoltaickou elektrárnu o jednom anebo několika málo vlastnících není tak komplikované jako zaknihovat zemědělské akciové společnosti s desítkami, stovkami a někdy i tisíci akcionáři. CZ Biom při novelizaci zákona tvrdě narazil. Média převrátila celou záležitost a označila tuto aktivitu za ústupek pro majitele fotovoltaických elektráren. Vyjednávání o novele se tím značně zkomplikovalo. Výsledkem je zmiňovaný nový zákon, který však neřeší celou podstatu problému a v další novele bude nutné uvést věci do pořádku.

O BIOPLYNOVÉ LEGISLATIVĚ JIŽ ZA DVA TÝDNY:

Zaknihování akcií a další legislativní povinnosti jsou náplní blížící se konference Bioplyn a Legislativa, která se bude konat 5. 6. 2014 ve Větrném Jeníkově. Pořadatelem konference je CZ Biom.

Registrovat se na ni můžete ZDEhttps://biom.cz/cz/akce/bioplyn-a-legislativa-2014

Členové CZ Biom mají po předchozí registraci VSTUPNÉ ZDARMA (platí pouze pro  dvě osoby za jednoho člena - firmu).


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 23.5.14
Poslední změna: 26.5.2014
Počet shlédnutí: 1351