Novinky

Národní Program Životní Prostředí: Výzva číslo 10/2017

 
 

Výzva č. 10/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Motivační soutěže a ocenění a tematicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, zlepšování přístupu k informacím o životním prostředí"

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjemcem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

Více informací naleznete zde


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_vyzva_deset_2017
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 14.9.17
Poslední změna: 14.9.2017
Počet shlédnutí: 577