EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

NOVINKY

Národní Program Životní Prostředí: Výzva číslo 10/2017

Výzva č. 10/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Motivační soutěže a ocenění a tematicky zaměřená osvěta, kampaně v oblasti životního prostředí, zlepšování přístupu k informacím o životním prostředí"

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy. Oprávněným příjemcem nejsou: subjekty založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v aktuálním znění, organizační složky státu a politické strany a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.

Více informací naleznete zde


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_vyzva_deset_2017
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 14.9.17
Poslední změna: 14.9.2017
Počet shlédnutí: 441


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server