Novinky

Nadace Partnerství nabízí granty na sázení stromů

 
 

Chcete zlepšit kvalitu i vzhled svého prostředí? Požádejte jako obec, spolek nebo škola o finanční příspěvek na podzimní výsadbu stromů. Grant ve výši až 30 tisíc korun poskytuje Nadace Partnerství a můžete jej využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Důležité je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na území původní. Nadace žádosti přijímá do 28. května. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.

Kontakt:

Nadace Partnerství
Adéla Mráčková, PR a komunikace, e-mail: adela.mrackova@nap.cz, tel.: 515 903 123515 903 123, mobil: 721 468 231
Zuzana Šeptunová, koordinátorka grantů na výsadbu stromů, e-mail: zuzana.septunova@nap.cz, tel.: 515 903 127515 903 127, mobil: 775 856 985775 856 985


 
 

Zdroj (autor): Nadace Partnerství
Web: http://www.nadacepartnerstvi.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 3.4.15
Poslední změna: 3.4.2015
Počet shlédnutí: 647